Kerncentrale
Volgens Australische wetenschappers wordt het gat in de ozonlaag boven Antarctica dit jaar groter dan ooit. Het gat is volgens een van de onderzoekers nu al bijna zo groot als in het recordjaar 2000. Een van de oorzaken van het verdwijnen van ozon is de uitstoot van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolenstokerij. Een oplossing voor de verwekking van ‘schonere’ energie is kernenergie.
Bent u voor de bouw van een nieuwe kernenergiecentrale in Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 41
Weet niet / geen antwoord 17