Rekenfout Schiphol
Het luchtverkeer op Schiphol kan voorlopig niet meer groeien. Dit ondanks de bereidheid van VVD staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Schultz van Haegen om een ,,buitengewoon ongelukkige fout'' van de luchthaven te herstellen. De gemeenten en bewoners rond Schiphol hebben echter bezwaar tegen het voornemen van staatssecretaris om de geluidsnormen rond de luchthaven te verruimen.
Wat vindt u belangrijker: uitbreiding van de luchthaven Schiphol of het terugbrengen van de geluidsoverlast rond het vliegveld?  
in procenten van Allen
Uitbreiding van de luchthaven Schiphol 56
Het terugbrengen van de geluidsoverlast rond het vliegveld 38
Weet niet / geen antwoord 5
Stelling: Met het overhevelen van capaciteit van de Polderbaan naar de Zwanenburgbaan neemt de geluidsoverlast op de Zwanenburg navenant toe, terwijl de Polderbaan juist als ontlasting van de Zwanenburg bedoeld was. Staatssecretaris Schultz komt haar belofte niet na.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 15
Mee eens 44
Mee oneens 16
Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen antwoord 21
Schiphol is de laatste maanden meerdere malen het onderwerp geweest van negatieve berichtgeving. In hoeverre is uw beeld over schiphol be´nvloed door de recente publiciteit?  
in procenten van Allen
Imago Schiphol is zeer geschaad 7
Imago Schiphol is geschaad 26
Imago Schiphol is niet geschaad 48
Imago Schiphol is helemaal niet geschaad 15
Weet niet / geen antwoord 5