Arjen Hilbers in Nederland
Arjen Hilbers komt vandaag na zes maanden gijzeling in de Sahara thuis. Vanochtend landde de Nederlander samen met zijn Duitse en Zwitserse ex-gijzelaars met een Duits legervliegtuig op luchthaven Köln-Wahn. Met de bus ging de reis verder naar Nederland. Diverse media meldden dat er ongeveer 5 miljoen euro aan losgeld is betaald aan de ontvoerders. Minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer wil dat niet bevestigen en benadrukt dat Nederland ontvoerders nooit losgeld betaalt.
Denkt u dat de Nederlandse regering losgeld heeft betaald voor de vrijlating van Arjen Hilbers?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 32
Weet niet / geen antwoord 20
Stelling: Ik vind dat de Nederlandse regering losgeld moet betalen als hiermee bereikt wordt dat Nederlandse gijzelaars vrij komen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 16
Mee eens 30
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 13
Weet niet / geen antwoord 10
Reizen naar het onherbergzame gebied wordt ontraden, omdat het er onveilig is. In de Duitse politiek gaan dan ook stemmen op om een deel van de kosten van de vrijlating aan de ex-gegijzelden door te berekenen. ,,Van diegenen die roekeloos zijn en die zichzelf in gevaar brengen, moet worden verwacht dat ze zelf een deel van de rekening betalen'', aldus plaatsvervangend fractievoorzitter van het CDU Wolfgang Bosbach. In hoeverre bent u het eens met het standpunt van de Duitse fractievoorzitter?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 24
Mee eens 45
Mee oneens 17
Helemaal mee oneens 10
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat Arjen Hilbers verantwoordelijk is voor de betaling van een deel van de gemaakte kosten van zijn vrijlating (transport, overnachtingen, personeelskosten, etc.)?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 40
Weet niet / geen antwoord 12
Vindt u dat er losgeld betaald moet worden door de Nederlandse regering voor de nog steeds in gevangenschap verkerende Arjan Erkel?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 38
Weet niet / geen antwoord 12
Vindt u na de vrijlating van Arjen Hilbers de discussie over wel of niet betaald losgeld de moeite waard?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 45
Weet niet / geen antwoord 4