Pil en tandarts uit ziekenfonds
De pil en de tandarts voor volwassenen verdwijnen mogelijk uit het ziekenfondspakket. Minister van Volksgezondheid Hoogervorst overweegt deze harde maatregelen om de benodigde bezuinigingen binnen te halen.
Bent u ziekenfondsverzekerd?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 47
Weet niet / geen antwoord 0
Wat is uw reactie op de geplande bezuinigingsmaatregel om anticonceptiemiddelen uit het ziekenfondspakket te schrappen?  
in procenten van Allen
Goed idee 15
Slecht idee 82
Weet niet / geen antwoord 3
Wat is uw reactie op de geplande bezuinigingsmaatregel om tandheelkundige hulp uit het ziekenfondspakket te schrappen?  
in procenten van Allen
Goed idee 9
Slecht idee 88
Weet niet / geen antwoord 3
Onlangs werd bekend dat het kabinet vijf miljard euro extra moet bezuinigen door nieuwe tegenvallers. Minister-president Balkenende en ministers Zalm van FinanciŽn, de Geus van Sociale Zaken en Brinkhorst van Economische Zaken gingen in juli al akkoord met een pakket van dertien miljard euro. Voelt u zich persoonlijk betrokken bij de aangekondigde bezuinigen?  
in procenten van Allen
Zeer betrokken 23
Betrokken 51
Niet betrokken 19
Helemaal niet betrokken 3
Weet niet/geen antwoord 4
In hoeverre voelt u zich geroepen om zelf financiŽle offers te brengen om zo bij te dragen aan de aangekondigde bezuinigingen?  
in procenten van Allen
Voel me zeer geroepen 1
Voel me geroepen 24
Voel me niet geroepen 48
Voel me helemaal niet geroepen 25
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: Als er dan toch bezuinigd moet worden is het schrappen van tandartskosten voor volwassen een goede manier om dit te doen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 11
Mee oneens 39
Helemaal mee oneens 44
Weet niet/geen antwoord 3
Stelling: Als er dan toch bezuinigd moet worden is het schrappen van anticonceptiemiddelen een goede manier om dit te doen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 8
Mee eens 15
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 42
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Als er wordt bezuinigd op anticonceptiemiddelen zal dit leiden tot meer ongewenste zwangerschappen en waarschijnlijk ook abortussen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 43
Mee eens 37
Mee oneens 14
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 3
Stelling: Het gebruik van de pil behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van vrouwen. Voor de kosten van de pil moeten ze dan ook zelf opdraaien.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 10
Mee eens 11
Mee oneens 40
Helemaal mee oneens 36
Weet niet/geen antwoord 3
Hoogervorst wil naast de eerder genoemde bezuinigen ook ziekenfondspatiŽnten 1,50 euro per recept in rekening brengen. Wat vindt u van deze maatregel?  
in procenten van Allen
Goed idee 34
Slecht idee 58
Weet niet/geen antwoord 7