Arjen Hilbers vrijgelaten
De Algerijnse Sahara ontvoerde gijzelaars zijn vrij. De Nederlander Arjen Hilbers, die maandag na een langdurige gijzeling werd vrijgelaten in Mali, heeft vandaag contact gehad met zijn familie en maakt het goed. Er is sprake van een aan de vrijlating voorafgaande onderhandeling waar een losgeld mee gemoeid was.
Denkt u dat de Nederlandse regering heeft bijgedragen aan het betaalde losgeld?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 37
Weet niet / geen antwoord 21
Stelling: Ik vindt dat de Nederlandse regering losgeld moet betalen als hiermee bereikt wordt dat Nederlandse gijzelaars vrij komen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 10
Mee eens 35
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 14
Weet niet / geen antwoord 17