Aanhoudende droogte
Het kabinet bereidt ingrijpende maatregelen voor, die noodzakelijk kunnen worden als de droogte nog lang aanhoudt. Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken geschreven in een brief aan provincies, gemeenten, waterschappen, brandweer en politie. De minister schrijft dat er in Nederland op dit moment geen sprake is van een crisis, maar dat op basis van de weersvoorspellingen ,,ernstig rekening'' moet worden gehouden met aanhoudende droogte.
Maakt u zich zorgen om deze aankondiging?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 64
Weet niet / geen antwoord 2
In hoeverre voelt u zich betrokken bij de problematiek van de aanhoudende droogte?  
in procenten van Allen
Zeer betrokken 10
Betrokken 51
Niet betrokken 33
Helemaal niet betrokken 3
Weet niet / geen antwoord 2
Minister Remkes zegt dat een kritieke situatie met grotere of kleinere maatschappelijke consequenties niet uit te sluiten is. Voorlopig blijft het bij de oproep zuinig te zijn met water en energie. Geeft u gehoor aan deze oproep?  
in procenten van Allen
Ja, al sinds het begin van de hittegolf 40
Ja, sinds een paar dagen 33
Nee [vraag 7] 25
Weet niet / geen antwoord 3
Welke maatregelen neemt u als het gaat om het besparen van water? (meerder antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Minder/niet douchen en badderen 20
Wassen auto uitstellen 58
Tuin minder/niet besproeien 63
Consumptiewater uit flessen 13
Meer gebruik van ‘spaarknop’ toilet 25
Andere 35
Weet niet/geen antwoord 3
Welke maatregelen neemt u als het gaat om het besparen van energie? (meerder antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Afwas/wasmachine ’s avonds in gebruik 57
Spaarlampen aanschaffen 27
TV, radio en PC uit bij geen gebruik 64
Kaarsen aan ’s avonds 10
Airco eerder uit 8
Andere 33
Weet niet / geen antwoord 4
Stelling: Het zet toch geen zoden aan de dijk als ik een beetje minder water of energie gebruik.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 13
Mee oneens 57
Helemaal mee oneens 23
Weet niet/geen antwoord 2
Het zou in het ergste geval kunnen komen tot een algeheel verbod van gebruik van water en energie voor een bepaald moment van de dag. Gaat u hieraan gehoor geven als het zover is?  
in procenten van Allen
Ja 65
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 11