Zout water binnengelaten
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de waterschappen Groot-Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke hebben gisteren besloten zout water in te laten als ultieme maatregel om het grondwater op peil te houden. Door het lage waterpeil dreigt de bodem te verzakken in een groot deel van Zuid-Holland. Het inlaten van zout water heeft echter negatieve gevolgen voor de landbouw en de natuur.
Welke overweging zou u maken?
 
in procenten van Allen
Geen zout water binnen laten om landbouw en natuur te besparen 20
Zout water binnen laten om bodemverzakking te voorkomen 68
Weet niet/geen antwoord? 12
Er zijn echter meer maatregelen nodig in verband met het lage en warme water. Staatssecretaris Schultz van Haegen denkt onder meer ook aan grotere beperkingen voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat houdt de schuiven in de Afsluitdijk dicht om zo veel mogelijk water vast te houden in het IJsselmeer. Ook een beregeningsverbod wordt overwogen. Maakt u zich zorgen om deze situatie?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 6
Bent u bereid meer geld uit te geven aan belastingen om dit probleem structureel aan te pakken met het oog op toekomstige hittegolven?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 59
Weet niet / geen antwoord 7