Scholen kuizen biologieboek
Voor sommige middelbare scholen is het kiezen van een biologieboek geen gemakkelijke opgave. Na overleg met reformatorische en orthodox gereformeerde middelbare scholen is uitgever Wolters-Noordhoff akkoord gegaan met een aparte versie van de biologiemethode Nectar. Eén van de boeken krijgt een minder expliciete versie van het hoofdstuk over menselijke seksualiteit.
Hebt u er begrip voor dat er een ‘reformatorische‘ versie van het boek verschijnt voor de ongeveer 5000 leerlingen in het reformatorische en orthodox-gereformeerd middelbaar onderwijs?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 68
Weet niet / geen antwoord 5
De kritiek uit de reformatorische hoek richtte zich vooral op de expliciete afbeeldingen en de directe toon van de tekst. Bijvoorbeeld de zinsnede: ‘Als je een soa (seksueel overdraagbare aandoening) oploopt...‘ In plaats daarvan lezen zij liever: ‘Als een persoon een soa oploopt...‘. In hoeverre vindt u aanpassingen van dit soort overdreven?  
in procenten van Allen
Erg overdreven 50
Overdreven 31
Niet overdreven 13
Helemaal niet overdreven 2
Weet niet / geen antwoord 3
De inhoud van de schoolboeken moet volgens de reformatorische en orthodox gereformeerde middelbare scholen de toets van Gods woord doorstaan. De illustraties en foto´s van blote mannen en vrouwen worden bijvoorbeeld door minder expliciete tekeningen vervangen. Vindt u tekeningen minder aanstootgevend dan foto’s?  
in procenten van Allen
Ja, soms 48
Ja, altijd 10
Nee  38
Weet niet / geen antwoord? 4
Stelling: Dit soort censuur wekt juist de nieuwsgierigheid op. Als er Nederlandse kinderen zijn die iets afweten van seksualiteit zijn het wel kinderen uit de reformatorische hoek  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 17
Mee eens 28
Mee oneens 20
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 30
Denkt u dat de uitgeverij Wolters-Noordhoff er goed aan heeft gedaan om het verzoek van de gereformeerde scholen te honoreren?  
in procenten van Allen
Ja, het gaat hier immers om een grote groep scholen 31
Nee, hier zijn morele en praktische grenzen overschreden 51
Weet niet / geen antwoord 18
Stelling: Het inbrengen van een eigen katern wil zeggen dat de scholen eigenlijk het onderwerp seksualiteit en voortplanting uit de weg gaan  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 28
Mee eens 39
Mee oneens 22
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 7