Reis Politici naar Antillen
De vraag of hun reis naar de Nederlandse Antillen en Aruba later deze maand moet doorgaan, verdeelt de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. PvdA-voorman Bos en zijn LPF-collega Herben reageerden donderdag verbaasd op de aarzelingen van hun collega's van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66. Volgens Bos en Herben is er juist nu reden om met de autoriteiten op de Antillen te gaan praten.
Vindt u dat de reis van de Nederlandse parlementariėrs naar de Antillen moet doorgaan?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 13
In hoeverre vindt u dat de Nederlandse parlementariėrs zich laten beledigen nu de Antilliaanse premier Mirna Godett en haar ministers te kennen hebben gegeven niet met de Nederlandse parlementariėrs te willen praten, omdat dat een 'ander niveau' is.  
in procenten van Allen
De Nederlandse parlementariėrs laten zich grof beledigen 27
De Nederlandse parlementariėrs laten zich beledigen 35
De Nederlandse parlementariėrs laten zich niet beledigen 15
De Nederlandse parlementariėrs laten zich helemaal niet beledigen 7
Weet niet / geen antwoord 16
De Nederlandse parlementariėrs ontmoeten op de Antillen een kersverse premier Mirna Godett die nauwelijks Nederlands spreekt. Er bestaat een grote kans dat haar broer en adviseur de taak van vertolker op zich gaat nemen. Moeten volgens u de Nederlandse parlementariėrs deze mogelijke tussenkomst van Anthony Godett weigeren?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 34
Weet niet/geen antwoord 16
Stelling: De Nederlandse parlementariėrs moeten bij wijze van respect, betrokkenheid en duidelijkheid een spoedcursus Papiaments volgen  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 2
Mee eens 5
Mee oneens 34
Helemaal mee oneens 55
Weet niet / geen antwoord 4