Schaamte om baas
Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar medewerkertevredenheid en medewerkerloyaliteit om de aard en de omvang van problemen in de werknemer/werkgever relatie te peilen. De resultaten zijn vaak echter in geheimzinnigheid gehuld als blijkt dat werknemers niet zo tevreden zijn. Maar ook werknemers zelf zijn niet zelden geheimzinnig over hun werkgever.
Er zijn bijvoorbeeld mensen die in gezelschap van anderen niet graag vertellen bij welk bedrijf ze werken. Behoort u tot deze groep?  
in procenten van Allen
Ja  5
Nee  88
Heb geen werkgever 7
Weet niet/geen antwoord 0
En er zijn mensen die in gezelschap van anderen wel graag vertellen bij welk bedrijf ze werken. Behoort u tot deze groep?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 25
Heb geen werkgever 0
Weet niet/geen antwoord 1