Parlementair onderzoek Schiphol
Volgens GroenLinks woordvoerder Wijnand Duyvendak is Schiphol oneerlijk geweest over de gevolgen van een nieuwe taxibaan op de luchthaven. De partij spreekt van de 'zoveelste stap van vrijstaat Schiphol' en pleit voor een parlementair onderzoek naar de gang van zaken.
Bent u een voorstander van een parlementair onderzoek over Schiphol naar aanleiding van de recente vermeende rekenfout?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 52
Weet niet / geen antwoord 15
Schiphol heeft politici, regionale bestuurders en bewoners misleid om zo de capaciteit van de luchthaven te kunnen vergroten. De vermeende rekenfout bij het verdelen van de vluchten over de luchthaven is een leugen. Aldus GroenLinks op basis van een analyse van het metersdikke Schiphol dossier. Gaat het volgens u om een rekenfout of is het misleiding?  
in procenten van Allen
Het is een rekenfout geweest, Schiphol heeft geen belang bij deze fout 27
Het is misleiding geweest om uiteindelijk meer te mogen vliegen 38
Weet niet/geen antwoord 35
Een Kamermeerderheid ziet vooralsnog niets in een parlementair onderzoek naar de vermeende rekenfout door Schiphol omdat er onvoldoende onderbouwing zou zijn voor de beschuldigingen. Denkt u dat er ooit een parlementair onderzoek komt over Schiphol.  
in procenten van Allen
Ik denk dat er op korte termijn een onderzoek zal komen 2
Ik denk dat er op lange termijn een onderzoek zal komen 29
Ik denk dat er nooit een onderzoek zal komen 53
Weet niet/geen antwoord 15
Denkt u dat de Tweede Kamer Schiphol een hand boven het hoofd houdt?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee  28
Weet niet/geen antwoord 20
Schiphol is de laatste maanden meerdere malen het onderwerp geweest van negatieve berichtgeving. In hoeverre is uw beeld op schiphol beïnvloedt door de recente publiciteit?  
in procenten van Allen
Imago Schiphol is zeer geschaad 3
Imago Schiphol is geschaad 23
Imago Schiphol is niet geschaad  47
Imago Schiphol is helemaal niet geschaad  21
Weet niet/geen antwoord 6