Hulp weigeren bij nood
Een 26 jarig slachtoffer van een brand in Amsterdam is onder begeleiding van de politie de toegang geweigerd van het naastgelegen huis. De buur weigerde de verbrande man te laten afkoelen onder een douche. Verbouwereerd moest de politie het slachtoffer bij een andere buur onderbrengen.
Vindt u dat we een morele plicht hebben om medemensen te helpen in noodsituaties?  
in procenten van Allen
Ja 99
Nee 1
Weet niet / geen antwoord 0
De hulpweigeraar is niet ingegaan op een verzoek van de politie om de douche ter beschikking te stellen. Vindt u dat de politie de hulpweigeraar had mogen dwingen om de deur te openen en de douche te laten gebruiken?  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 19
Weet niet / geen antwoord 2
Volgens artikel 446 uit het Wetboek van Strafrecht kan diegene die, zonder dat er gevaar voor hemzelf dreigt, hulp weigert ondanks een verzoek van de overheid, bestraft worden met een fikse geldboete. Er bestaat een kans dat de eerdergenoemde hulpweigeraar op basis van dit artikel wordt bestraft. In hoeverre bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 67
Mee eens 25
Mee oneens 5
Helemaal mee oneens 0
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: De beste straf voor een hulpweigeraar is een taakstraf in een zorginstelling of traumacentrum.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 41
Mee eens 32
Mee oneens 15
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 9
Wat zou u doen als er iemand met ernstige brandwonden zonder hulp van de politie bij u zou aanbellen met de vraag gebruik te maken van uw douche ter afkoeling?  
in procenten van Allen
Hulp aanbieden 98
Hulp weigeren 0
Niet open doen 1
Weet niet/geen antwoord 1
Zou u hier anders over denken als de politie hierbij wel aanwezig zou zijn?  
in procenten van Allen
Ja 58
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 0