Premier Curacao beedigd
Het volgende onderwerp dan. De familie Godett heeft gisteren haar intrede gedaan in de regeringsgebouwen van de Nederlandse Antillen. Mirna Louisa Godett (49) is beëdigd als premier en broer Anthony gaat kantoor houden als haar persoonlijk adviseur. In de Nederlandse media wordt Mirna Louisa Godett vooral afgeschilderd als ‘strovrouw’.
In hoeverre bent u het hiermee eens?   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 39
Mee eens 29
Mee oneens 3
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 28
Curaçao behoort tot de Nederlandse Antillen en is als gevolg hiervan een autonoom onderdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bent u betrokken bij de huidige politieke ontwikkelingen in Curaçao?  
in procenten van Allen
Zeer betrokken 1
Betrokken 16
Niet betrokken 50
Helemaal niet betrokken 31
Weet niet/geen antwoord 2
Het Nederlandse kabinet heeft zich niet verzet tegen het aantreden van Mirna Louisa Godett als nieuwe premier van de Nederlandse Antillen. Denkt u dathet kabinet goed heeft gehandeld door zich niet te verzetten?  
in procenten van Allen
Ja we hebben de werking van de democratie op de Antillen te respecteren 46
Nee de Nederlandse regering had moeten ingrijpen  22
Weet niet/geen antwoord 32
Stelling: De Familie Godett teert voornamelijk op de reputatie van hun roemruchte vader ‘Papa’ Godett de revolutionaire volksleider uit een andere tijd.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 13
Mee eens 31
Mee oneens 3
Helemaal mee oneens 0
Weet niet/geen antwoord 53
Van achter de coulissen fluistert adviseur Anthony Godett dat Curaçao via een status aparte onafhankelijk zou moeten worden. Denkt u dat het verstandig is om Curaçao een status aparte te geven net zoals datnu bij Aruba het geval is?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 29
Welke van de onderstaande mogelijkheden past volgens u het beste bij de relatie tussen Nederland en Curaçao?  
in procenten van Allen
Curaçao als dertiende provincie 10
Curaçao onafhankelijk van Nederland 53
De relatie houden zoals deze nu is Curaçao als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden 20
Andere 3
Weet niet/geen antwoord 13