Kinderbijslag als beloning
Als je een kind hebt heb je meer kosten. Luiers kinderwagen kleding ... dat kost geld. De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van uw kind in de vorm van kinderbijslag.
Bent u een voorstander van kinderbijslag?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 24
Weet niet / geen antwoord 3
Volgens hoogleraar rechtsfilosofie prof.dr. B. van Roermund hebben alleen ouders van kinderen die op het rechte pad blijven recht op kinderbijslag. De uitkering die nu direct na de geboorte begint moet volgens de professor pas op latere leeftijd aan ouders worden betaald als beloning voor een goede opvoeding en goed gedrag van hun kinderen. De kinderbijslag moet dan wel veel hoger zijn. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 18
Mee oneens 39
Helemaal mee oneens 35
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Ouders van probleemjongeren worden de laatste tijd steeds vaker onder druk gezet met sanctie systemen. Het is tijd dat de kinderen zelf eens wat harder aangepakt gaan worden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 36
Mee eens 51
Mee oneens 9
Helemaal mee oneens 2
Weet niet/geen antwoord 2
Een maand geleden werd door het CDA een voorstel gedaan om ouders te laten opdraaien voor de kosten van de vernielingen van hun kroost tot 18 jaar oud in plaats van de huidige grens van 16 jaar. Welke van de twee voorstellen heeft uw voorkeur als het er om gaat ouders verantwoordelijker om te laten gaan met de opvoeding van hun kinderen?  
in procenten van Allen
Ouders zijn aansprakelijk voor vernielingen van kind tot 18 jaar 62
Kinderbijslag als beloning voor goed gedrag kinderen 13
Geen van beide  24
Weet niet/geen antwoord 1
Stelling: De kinderbijslag flink verhogen bij een ‘succesvolle’ opvoeding is een goede stimulans om meer bij het welzijn van je kind betrokken te zijn en het van meet af aan goed in de gaten te houden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 7
Mee eens 25
Mee oneens 40
Helemaal mee oneens 24
Weet niet/geen antwoord 3