Huwelijksformule
Een wiskundige aan de University of Washington in Seattle heeft twee formules bedacht waarmee hij met 94 procent zekerheid kan voorspellen of een pas gesloten huwelijk lang stand zal houden.
Gelooft u in een formule die kan bepalen of twee mensen bij elkaar blijven of niet?  
in procenten van Allen
Ja 11
Nee 82
Weet niet/geen antwoord 7
Stelling: Je hebt toch geen formule nodig om te kunnen voorspellen of mensen bij elkaar blijven of niet. Dat zie je aan het stel zelf.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 30
Mee oneens 40
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 12
Zou u het aandurven om uw relatie aan een wiskundige formule te onderwerpen om te zien of uw relatie stand houdt?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 15
Weet niet/geen antwoord 11