Havenlobby
Het Rotterdamse havenbedrijf heeft zich kritiek op de hals gehaald van Groenlinks Kamerlid Duyvendak door Nederlandse politici per e-mail kaartjes voor het Rolling Stones concert aan te bieden. De meningen over deze aanbiedingen in politiek Nederland zijn verdeeld. De een noemt het verenigen van het nuttige met het aangename de andere noemt het een stuitende cultuur van smeren en fêteren.
Zou u een door het bedrijfsleven aangeboden kaartje van een concert van de Rolling Stones aannemen als u politicus zou zijn?  
in procenten van Allen
Ja 32
Nee 56
Weet niet / geen antwoord 11
Stelling: Ik vind dat Nederlandse politici het niet kunnen maken om in te gaan op dit soort aanbiedingen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 38
Mee eens 23
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 6
Weet niet/geen antwoord 8
Volgens een twee jaar oude richtlijn van de PvdA is het politici verboden giften van het bedrijfsleven aan te nemen. Wat vindt u van deze richtlijn?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 41
Mee eens 35
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 2
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: Ik zie zo’n kaartje niet als een gift maar als een kennismaking waar iets omheen is georganiseerd.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 25
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 32
Weet niet/geen antwoord 6