Belastingverklikkers
De belastingdienst wordt overspoeld met tips over vermogende Nederlanders die het bezit van een vakantiehuis of een bankrekening in het buitenland voorde fiscus verzwijgen. De verklikkers zijn meestal familieleden en buren die nog een appeltje te schillen hebben met de belastingontduikers.
Kent u mensen uit uw directe omgeving die het bezit van een vakantiehuis of een bankrekening in het buitenland voor de fiscus verzwijgen?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee [vraag 4] 73
Weet niet/geen antwoord 6
Hebt u wel eens met de gedachte gespeelt deze mensen aan te geven bij belastingdienst?  
in procenten van Allen
Ja [vraag 3] 20
Nee 80
Weet niet/geen antwoord 0
Hebt u deze gedachte wel eens omgezet in een daad?  
in procenten van Allen
Ja 5
Nee 95
Weet niet/geen antwoord 0
Bent u zelf iemand die het bezit van een vakantiehuis of een bankrekening in het buitenland voor de fiscus verzwijgt?  
in procenten van Allen
Ja [vraag 5] 2
Nee 95
Weet niet/geen antwoord 3
Bent u na het lezen van het bericht over verklikkers bang dat iemand u zal aangeven bij de belastingdienst?  
in procenten van Allen
Ja 9
Nee 91
Weet niet/geen antwoord 0