Homohuwelijk 
Om in dezelfde sfeer te blijven het volgende onderwerp. Bijna traditioneel wordt vlak voor Roze Zaterdag de discussie over de grondrechten van homo’s en lesbiennes gevoerd.
Zo is er veel te doen over het homohuwelijk. Keurt u het homohuwelijk goed?  
in procenten van Allen
Ja iedereen mag trouwen 67
Ja andere reden 6
Nee het is niet natuurlijk 17
Nee andere reden 7
Weet niet/geen antwoord 4
Eerder deze week werden er uitspraken gedaan over het homohuwelijk door het Vaticaan. Volgens het Vaticaan zou het homohuwelijk onzedelijk en zeer bedreigend zijn voor de samenleving. In hoeverre bent u het met deze uitspraak eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 4
Mee eens 10
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens  48
Weet niet/geen antwoord 4
Het Vaticaan weet zich wel verzekerd van steun van de Amerikaanse president Bush. Hij sprak zich woensdag nog uit tegen het homohuwelijk en pleitte ervoor vast te leggen dat een huwelijk alleen een verbintenis is tussen een man en een vrouw. In hoeverre bent u het met deze uitspraak eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 9
Mee eens 13
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 43
Weet niet / geen antwoord 3
Stelling: In een democratie behoor je de bijbel niet op te dringen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 60
Mee eens 33
Mee oneens 4
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 2
Tot slot de laatste stelling: Het is verkeerd om in een democratie de burgerrechten van mensen te onthouden op basis van seksuele oriëntering of geslacht.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 53
Mee eens 33
Mee oneens 4
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 7