Maatschappelijke dienstplicht
Na de mislukte poging begin jaren negentig van CDA-leider Brinkman voor de invoer van een sociale dienstplicht wil het kabinet nu een 'maatschappelijke stage' voor jongeren invoeren. Niet verplicht maar vrijwillig kunnen jongeren vier of zes weken stage lopen bij zorginstellingen sportclubs of vrijwilligersorganisaties. 
Wat vindt u van het plan om jongeren in te zetten voor nuttig werk aan de samenleving?  
in procenten van Allen
Prima plan 85
Slecht idee 9
Weet niet/geen antwoord 6
Het woord 'plicht' ligt moeilijk in Nederland. Opper iets verplicht te stellen en er is altijd wel iemand die roept dat het alleen maar werkt als het vrijwillig is. Wat is volgens u de beste manier om jongeren in te zetten voor nuttig werk aan de samenleving?  
in procenten van Allen
Verplicht stellen 64
Op vrijwillige basis 34
Weet niet/geen antwoord 3
Het woord 'plicht' ligt moeilijk in Nederland. Opper iets verplicht te stellen en er is altijd wel iemand die roept dat het alleen maar werkt als het vrijwillig is. Denkt u dat het verplicht stellen van iets in Nederland goed werkt?  
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Als de maatschappij nut moet hebben van de jongeren dan is het lastig een stage op te leggen. Wat moet een bedlegerige bejaarde met een onwillig persoon aan zijn bed?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 24
Mee eens 38
Mee oneens 27
Helemaal mee oneens 4
Weet niet/geen antwoord 6
Er wordt gezegd dat de keuze voor een verplichte maatschappelijke stage boven een vrijwillige maatschappelijk stage alleen werkt als er voor de jongeren genoeg keuze is in het soort werk. Wordt het de jongeren niet al te makkelijk gemaakt op zo’n manier?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 56
Weet niet/geen antwoord 14
Stelling: Als we de jongeren willen bij brengen dat de wereld groter is dan het verlangen naar een nieuw mobieltje ligt het voor de hand dat ze worden geconfronteerd met de realiteit. Die realiteit is niet altijd ‘flex’‘relaxed’ of ‘cool’. Er horenook minder leuke dingen bij.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 60
Mee eens 34
Mee oneens 3
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 2