Kilometerheffing vindt bijval
Maatschappelijke organisaties zoals de ANWB werkgeversorganisatie VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland (TLN) staan niet langer afwijzend tegenover de invoering van een kilometerheffing. Zij steunen het uitgangspunt dat wie meer in de auto rijdt meer moet betalen.
Bent u een voorstander van de kilometerheffing?  
in procenten van Allen
Ja  53
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 7
Denkt u dat de kilometerheffing het fileprobleem effectief zal gaan oplossen?  
in procenten van Allen
Ja 13
Nee 79
Weet niet/geen antwoord 9
Vindt u niet dat er al genoeg wordt betaald door de autorijdende burger in de vorm van wegenbelasting de belasting op luxe auto's de BPM en hoge benzineprijzen?  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee  17
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: De grootste veroorzaker van de files het bedrijfsleven zal de tarieven hoe dan ook doorberekenen in de prijs van hun product. Daar zijn niet-auto bezitters dan wel weer de dupe van.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 28
Mee eens 47
Mee oneens 16
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 7
Als het aan u lag zouden de opbrengsten van de kilometerheffing direct gaan naar:  
in procenten van Allen
Wegenbouw 32
Openbaar vervoer 28
Milieu 7
Aflossen staatsschuld 6
Zorg 9
Verkeersveiligheid 13
Andere 3
Weet niet / geen antwoord 2
Zou u overwegen uw auto vaker te laten staan als u het autogebruik directer in de portemonnee zou voelen?  
in procenten van Allen
Ja zondermeer 12
Ja maar alleen als het openbaar vervoer een goed alternatief vormt 47
Nee ik denk er niet aan 32
Weet niet/geen antwoord 9
Vorige week maakte de Londense burgemeester Livingston bekend dat de introductievan tol voor de binnenstad een groot succes is geworden. Zo is de vertraging van het openbaar vervoer door een betere doorstroming met 50 procent verminderd. Denkt u dat de plannen over kilometerheffing van de ons omringende landenvan invloed zijn op de beslissingen van minister Peijs?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 13
Weet niet/geen antwoord 14
Zou de introductie van tol voor de binnenstad ook niet bij ons een goede manier zijn om het openbaar vervoer te verbeteren?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 10