Controle gasnet
De discussie over de controle van het gasnet is deze week opgelaaid na de gasexplosie in Den Haag waarbij eind juni zestien gewonden vielen en de explosie van afgelopen weekeinde in Rotterdam. Daarbij liepen drie mensen verwondingen op. Tot halverwege de jaren negentig voerden de gemeentelijke energiebedrijven de controle meestal uit. Met de liberalisering van de energiesector hebben de energiebedrijven dat toezicht geleidelijk afgeschaft.
Bent u bang voor een ongeluk met uw gasleidingen?  
in procenten van Allen
Ja 22
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 6
Woont u in een nieuwbouwwijk?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 1
Woont u in een woonwijk van ouder dan vijftig jaar?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 48
Weet niet/geen antwoord 3
Hebt u enig idee wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van het gasnet bij u in de straat?  
in procenten van Allen
Ja 39
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 3
Weet u hoe u uw eigen gasleiding moet afsluiten?  
in procenten van Allen
Ja  68
Nee 31
Weet niet/geen antwoord 3
Weet u waar zich in uw huis de hoofdgaskraan bevindt?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 62
Weet niet/geen antwoord 0
Wie zou u om hulp vragen als u het vermoeden heeft dat er iets niet pluis is met het gasnet of uw eigen gas aansluiting?  
in procenten van Allen
112 6
Politie 2
Brandweer 8
Gemeente 3
Energiebedrijf 61
EOD Explosievenopruimingsdienst 0
Huisbaas/woningbouwvereniging 8
Buurman 2
Familie 6
Andere 2
Weet niet/geen antwoord 1
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt controle op de veiligheid van het gasnet geen taak van de gemeenten. De energiebedrijven moeten dat doen zo schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie van Volkshuisvesting (VROM) vindt de controle wel bij de gemeenten thuishoren. Dat volgt uit de Woningwet zo liet het ministerie eerder weten. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor de controle van het gasnet?  
in procenten van Allen
De gemeente 22
De energiebedrijven 66
Een nog speciaal hiervoor op te richten overheidsinstelling 3
De burger zelf 3
De huisbaas/woningbouwvereniging 2
Andere 0
Weet niet/geen antwoord 3
Stelling: Het toezicht op de veiligheid van gas- en elektriciteitsinstallaties hoort thuis bij die instanties die de macht hebben om bij onveilige situaties de gaskraan dicht te draaien of de schakelaar om te zetten.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 45
Mee eens 45
Mee oneens 5
Helemaal mee oneens 1
Weet niet / geen antwoord 5
Als blijkt dat er voor de burger extra kosten verbonden zijn aan controle vanhet gasnet bent u dan bereid deze kosten te betalen?  
in procenten van Allen
Ja 40
Nee 51
Weet niet/geen antwoord 9
Hoeveel geld op jaarbasis is zo’n controle u waard?  
in procenten van Allen
Van 0 tot 10 euro per jaar 48
Van 10 tot 25 euro per jaar 26
Van 25 tot 75 euro per jaar 4
Meer dan 75 euro per jaar 1
Weet niet/geen antwoord 22