Stakend ambulancepersoneel
Particuliere ambulances zullen vandaag alleen voor spoedeisende hulp uitrukken. Hiermee wil het personeel een betere pensioenregeling afdwingen. Personeel van particuliere ambulances mag nu bij 59 jaar met pensioen terwijl collega's bij overheidsambulances vier jaar eerder stoppen.
Vindt u dat ambulances een staking als middel mogen gebruiken?  
  Allen
Ja iedereen heeft het recht om te staken 52
Nee het leven van anderen kan er door in gevaar komen 44
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: Deze actie moet zwaar bestraft worden het is pure chantage.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 9
Mee oneens 54
Helemaal mee oneens 21
Weet niet/ geen antwoord 11
Denkt u dat staken een goed middel is om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 40
Weet niet/ geen antwoord 10
Stelling: Het zijn gewoon moeilijke tijden. Als iedereen nu zou gaan staken voor een betere toekomst is het hek van de dam.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 17
Mee eens 36
Mee oneens 34
Helemaal mee oneens 8
Weet niet/geen antwoord 6