Ziekenhuis wil boete afzeggers
Het Kennemer Gastziekenhuis in Haarlem onderzoekt of het mogelijk is patiënten die een operatie op het laatste moment afzeggen een boeteop te leggen. Sinds het mooi weer is meldt zich een groot aantal patiënten af omdat zij blijkbaar liever aan het strand liggen dan op de operatietafel.
Wat vindt u ervan dat mensen bij mooi weer hun afspraak met het ziekenhuis afzeggen?  
in procenten van Allen
Grote onzin 73
Onzin 13
Begrijpelijk 8
Heel begrijpelijk  6
Weet niet/geen antwoord 0
Wat vindt u van het idee om een patiënt bij afzegging binnen 24 uur voorde afspraak een boete in rekening te brengen?  
in procenten van Allen
Zeer goed idee 46
Goed idee 38
Slecht idee  9
Zeer slecht idee 2
Weet niet/geen antwoord 0
Voor een ziekenhuis loopt de schade per afzegging op tot ruim 2.000 euro. Wie zijn er volgens u verantwoordelijk voor de kosten die verbonden zijn aan een afgezegde afspraak? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
De patiënt zelf  87
De zorgverzekeraar 21
Het ziekenhuis 16
Weet niet/geen antwoord 5
Andere 3
De staat 2
Wat is volgens u een goede vorm van bestraffing voor late afzeggers? (meerdere antwoorden mogelijk)   
in procenten van Allen
Betaling van boete aan benadeelde ziekenhuis 78
Tijdelijke weigering in benadeelde ziekenhuis 21
Toevoeging van naam op landelijke ‘zwarte ziekenhuislijst’ 23
Geen bestraffing 4
Andere 9
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Soms doet de zon en wat rust veel meer dan een operatieve ingreep en je krijgt er nog een gezonde kleur van ook.   
in procenten van Allen
Mee eens 22
Mee oneens 60
Weet niet/geen antwoord 18