Stages basisscholen onder druk
Een ander onderwerp uit het onderwijs. Pabo’s en basisscholen kunnen studenten geen goede stage garanderen. Door het lerarentekort hebben de leerkrachten vaak te weinig tijd en energie om stagiaires te begeleiden en om zelf scholing te volgen voor het begeleiden en beoordelen van stagiaires.
Wat vindt u ervan dat stagiaires te vroeg zelfstandig voor de klas staan?  
in procenten van Allen
Goede zaak, het is beter dan helemaal geen leraren 29
Slechte zaak, het zal de studie vertragen 65
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: Ze moeten de eisen voor ‘zij-instromers’ versoepelen zodat ervaren mensen uit het bedrijfsleven die in het onderwijs willen, hier veel sneller aan kunnen beginnen!  
in procenten van Allen
Mee eens 64
Mee oneens 28
Weet niet/geen antwoord 7
Wat denkt u dat het beste is om goed basisonderwijs te garanderen: een PABO stagiaire die is opgeleid om voor de klas te staan maar geen ervaring heeft of een ‘zij-instromer’ die ervaring heeft uit het bedrijfsleven maar niet gewend is voor de klas te staan?  
in procenten van Allen
Een PABO stagiaire  53
Een ‘zij-instromer’ 31
Weet niet/geen antwoord 16