Aanspreekregels op basisschool
Op basisschool De Ogelijn in Boxmeer moet het onderwijzend personeel voortaan weer met juffrouw, meester of meneer worden aangesproken, zo heeft de schoolleiding aan de ouders laten weten. De directeur van de basisschool wil dat de kinderen weer leren om respect te tonen aan leraren. De jarenlange gewoonte om de leerkracht met zijn of haar voornaam aan te spreken, is daarom na de zomervakantie verleden tijd.
Bent u het eens met deze nieuwe omgangsregel?  
in procenten van Allen
Ja, ik ben het hiermee eens [vraag 3] 82
Nee, ik ben het er niet mee eens   17
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat het initiatief van basisschool Ogelijn in Boxmeer landelijke opvolging moet krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 96
Nee  2
Weet niet/geen antwoord 2
Denkt u dat het aanspreken van leraren of leraressen met juffrouw, meester of meneer iets te maken heeft met respect voor anderen?  
in procenten van Allen
Ja, respect tonen voor ouderen doe je onder andere door ze beleefd aan te spreken 70
Nee, je kunt respect hebben voor mensen en ze toch bij hun voornaam noemen 30
Weet niet/geen antwoord 1
Denkt u dat de leerlingen van de Ogelijn door de nieuwe omgangsregels ook buiten de schoolpoort meer respect zullen tonen voor ouderen?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee  28
Weet niet/geen antwoord 22
Wie zijn er volgens u er als eerste verantwoordelijk voor dat kinderen leren omgaan met respect?  
in procenten van Allen
Ouders 99
Familie 0
Vriendenkring 0
Leraren/leraressen 0
TV 0
Sportclub 0
Weet niet/geen antwoord 0
Stelling: Kinderen hebben tegenwoordig geen respect meer voor ouderen en gezaghebbende personen.  
in procenten van Allen
Mee eens 67
Mee oneens 27
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat een basisschool een rol speelt in de ontwikkeling van waarden en normen?  
in procenten van Allen
Ja 99
Nee  0
Weet niet/geen antwoord 0
In hoeverre vindt u het overdreven dat kinderen ook ‘u’ en ‘uw’ gebruiken als ze tegen hun ouders praten?  
in procenten van Allen
Erg overdreven 22
Overdreven 41
Niet overdreven 28
Helemaal niet overdreven 9
Weet niet/geen antwoord 1