Fors meer schuldenaren
Het aantal Nederlanders met problematische schulden stijgt fors. Met name veel jongeren zitten diep in het rood. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) verwacht dat dit jaar zo'n 32.000 Nederlanders een afbetalingsregeling zullen treffen met een schuldeiser 20 procent meer dan in 2002.
Hebt u het afgelopen jaar een lening afgesloten?  
in procenten van Allen
Ja 16
Nee 84
Weet niet/geen antwoord 0
Wat is volgens u de oorzaak van deze toenemende schuldenlast?  
in procenten van Allen
Euro 31
Nu kopen later betalen constructies 19
Hogere prijzen goederen en diensten 14
Nieuwe generatie besteders 14
Financiering Reclame op TV en radio 10
Recessie 6
Andere 3
Weet niet/geen antwoord 2
Nieuwe belastingstelsel 1
Stelling: Een schuldenaar zou moeten geholpen worden door gedeeltelijke kwijtscheldingen en begeleiding zodat hij of zij beter met geld leert omgaan.  
in procenten van Allen
Mee eens 38
Mee oneens 57
Weet niet/geen antwoord 5
Bent u wel eens in de verleiding gebracht geld te lenen bij een financier na het zien van TV reclames over goedkope leningen?  
in procenten van Allen
Ja  14
Nee 86
Weet niet/geen antwoord 1