Boerenstand slinkt snel
De boerenstand verdwijnt veel sneller dan verwacht. De overheid moet daarop inspelen door veel meer ruimte te bieden aan niet-agrarische activiteitenop het platteland aldus de Rijksuniversiteit Wageningen. Omdat er de laatste jaren elk jaar zo'n vierduizend boeren stopten verwacht de agrarische sector zelf dat er over tien jaar nog slechts vijftigduizend boerenbedrijven over zullen zijn.
Vindt u het erg dat de boer en de boerderij uit ons landschap verdwijnt?  
in procenten van Allen
Ja  82
Nee 15
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat de overheid meer zou moeten doen om de slinking van de boerenstand tegen te gaan?  
in procenten van Allen
Ja  69
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: Hoe zou Nederland eruit zien zonder weilanden en koeien? Laten we zuinig zijn op ons platteland. Het is vijf voor twaalf!  
in procenten van Allen
Mee eens 80
Mee oneens 14
Weet niet/geen antwoord  6
De belangstelling voor alles wat groeit en bloeit blijft jong en oud boeien. Hebt u in uw jeugd vrije tijd doorgebracht op het platteland?  
in procenten van Allen
Ja  73
Nee 27
Weet niet/geen antwoord 1
Waar brengt u uw vrije tijd nu voor het belangrijkste deel door?  
in procenten van Allen
Stad 26
Bos 18
Platte land 16
Kust 15
Andere 8
Water 6
Recreatie/Sportclub 6
Geen van bovenstaande 4
Weet niet/geen antwoord 1
Het platteland is aan het verdwijnen als gevolg van de oprukkende woningbouw de roep om bedrijventerreinen en de toenemende concurrentie van Europese boeren en de wereldmarkt. Voelt u zich betrokken bij deze ontwikkeling?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 8
Om de Nederlander te betrekken bij de discussie over plattelandsvernieuwing is 2003 uitgeroepen tot het jaar van de boerderij. Was u op de hoogte van dit themajaar?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 82
Weet niet/geen antwoord 1
Stelling: Boeren en boerderijen zijn een symbool voor de Nederlandse cultuur. Ze vertegenwoordigen belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarden.  
in procenten van Allen
Mee eens 86
Mee oneens 9
Weet niet/geen antwoord 6