Extra bezuinigingen Zalm
Minister Zalm van Financiën wil deze regeerperiode nog eens voor 2 5 tot 3 miljard euro aan nieuwe financiële maatregelen treffen. Er zal voor zeker anderhalf miljard extra moeten worden bezuinigd op de uitgaven. Het resterende bedrag kan worden gevonden door een mix van bezuinigingen en lastenverzwaringen. De extra financiële maatregelen komen bovenop de ruim 13 miljard euro aan bezuinigingen die al in het regeerakkoord zijn afgesproken.
Denkt u dat dit de laatste extra bezuinigmaatregel is die wordt aangekondigd?  
in procenten van Allen
Ja 5
Nee  88
Weet niet/geen antwoord 7
De nieuwe financiële maatregelen zijn nodig omdat het financieringstekort volgens het Centraal Planbureau aan het eind van de kabinetsperiode op 0 9 procent dreigt uit te komen. Dat is 0 4 procent hoger dan toegestaan volgens het regeerakkoord. Is het niet een beter idee om de limiet van het financieringstekort iets te versoepelen?  
in procenten van Allen
Ja 0 4 procent is toch niet echt heel erg veel 57
Nee aan het regeerakkoord hoor je niet te sleutelen 27
Weet niet/geen antwoord 16