Donner: Geen verbod fysieke bestraffing kinderen
Minister Donner van Justitie ziet niets in een verbod op fysieke bestraffing van kinderen. Hij ziet meer effect in gerichte publieksacties om ouders ervante overtuigen dat het slaan van kinderen niet thuishoort in een goede opvoeding. Dat schrijft de bewindsman donderdag in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Hij baseert zich op een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) naar de opvattingen van fysieke bestraffing van kinderen in Zweden Oostenrijk Denemarken en Duitsland.
Vindt uw dat het uitdelen van een corrigerende tik in Nederland verboden zou moeten worden?
 
in procenten van Allen
Ja  15
Nee  80
Weet niet/geen antwoord 5
Iedereen is als kind wel eens ondeugend geweest. Bent u in uw jeugd bestraft met een corrigerende tik?  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee  14
Weet niet/geen antwoord 0
Hebt u zelf wel eens een corrigerende tik uitgedeeld?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee  44
Weet niet/geen antwoord 3
Het uitdelen van een corrigerende tik wordt vaak gezien als opvoedkundig verantwoord. Wie mogen er volgens u als daar een aanleiding voor is corrigeerde tikken uitdelen? (meerdere antwoorden mogelijk)   
in procenten van Allen
Ouders/opvoeders 85
Leraren 11
Politieagenten 9
Oppas 13
Familie 10
Klaar-overs 1
Iedereen 1
Niemand  11
Geen van bovenstaande personen 2
Weet niet/geen antwoord 1
Er bestaat geen eenduidige definitie over de corrigerende tik. Wat verstaat u eigenlijk onder de corrigerende tik? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Slaan met de vlakke hand 39
Slaan met de vuist 1
Slaan met een voorwerp 1
Slaan op de billen 52
Slaan op het gezicht 4
Slaan op de handen 33
Door elkaar schudden 14
Schop onder de billen 12
Geen van bovenstaande  12
Weet niet/geen antwoord 2
In Nederland wordt een landelijke publiekscampagne voorbereid.
Dat maakt onderdeel uit van het project 'voorkomen en bestrijden
huiselijk geweld'. Ook beginnen de Advies en Meldpunten
Kindermishandeling binnenkort met een eigen campagne in veel
regio's. Denkt u dat het nodig is dat er landelijk aandacht wordt besteed aan kindermishandeling?
 
in procenten van Allen
Ja  91
Nee  6
Weet niet/geen antwoord  3
Bent u voor of tegen een meldplicht voor hulpverleners bij verdenking van kindermishandeling?  
in procenten van Allen
Voor  88
Tegen 5
Weet niet/geen antwoord 6
Zou u melding maken van kindermishandeling als daar een aanleiding voor zou zijn?  
in procenten van Allen
Ja (vraag 10) 94
Nee 1
Weet niet/geen antwoord 5
Bij wie zou u zich in dit geval melden ? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Politie 55
Buurthuis 0
Dokter 20
Meldpunt Kindermishandeling 65
Leraren 12
Dokter Ouders/opvoeders van slachtoffer 14
Anders 3
Geen van bovenstaande 0
Weet niet/geen antwoord 3