Margarita en Edwin de Roy Zuydewijn
Prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn hebben woensdagavond verklaard nog steeds een relatie te hebben. Het paar reageerde hiermee op berichten dat prinses Margarita Roy van Zuydewijn zou hebben 'gedumpt'. De Telegraaf die dit verhaal dinsdagochtend in de wereld bracht zou stellig weten dat het huwelijk door spanningen was ondermijnd. De dochter van prinses Irene zou haar man hebben verlaten en zijn ondergedoken. ‘Er is niets van waar’ reageerde Margarita. De prinses zei dat ze vierkant achter haar echtgenoot staat en dat haar huis in Frankrijk niet wordt verkocht zoals door De Telegraaf werd beweerd.
Vindt u dat het echtpaar geloofwaardig overkomt?  
in procenten van Allen
Ja  17
Nee  62
Weet niet/geen antwoord 21
Wie van de twee vindt u geloofwaardiger: Margarita of Edwin de Roy van Zuydewijn?  
in procenten van Allen
Margarita 23
Edwin de Roy van Zuydewijn  3
Allebei even geloofwaardig 8
Geen van beide 54
Weet niet/geen antwoord 12
Denkt u dat Edwin de Roy van Zuydewijn veel invloed heeft op Margarita?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee  7
Weet niet/geen antwoord 25
Er wordt veel aandacht besteed aan het huwelijk tussen Margarita en Edwin deRoy van Zuydewijn. Hoe denkt u over het huwelijk tussen het echtpaar?   
in procenten van Allen
Goed huwelijk 7
Slecht huwelijk   42
Weet niet/geen antwoord 51
De prinses vindt dat de media zich niet mogen bemoeien met haar privé-leven. Ik hoop dat men ons in de toekomst wat meer ruimte geeft om ons privé-leven te leiden en ons de rust gunt die we nodig hebben.'' Stelling: Ik vindt dat Margarita en de Roy van Zuydewijn nu inderdaad eindelijk eens met rust gelaten moeten worden. Op zo’n manier ontstaan er juist spanningen.  
in procenten van Allen
Mee eens  43
Mee oneens  43
Weet niet/geen antwoord 14
Tijdens het televisie-interview van gisterenavond benadrukten de prinses en haar man hun liefde met liefkozingen en zoenen. De prinses besloot het interview met: Mag ik een klein knuffeltje.'' Dit beeld staat haaks op de waarnemingenvan enkele omroepmedewerkers eergisteravond. Voor het programma Nova waarin De Roy van Zuydewijn het bericht in De Telegraaf op voorhand ontkrachtte dreigde hij zijn vrouw via de telefoon de echtscheiding wereldkundig te maken op televisie meldde het NOS-journaal. Vindt u de berichtgeving in deze zaak interessant?  
in procenten van Allen
Heel interessant 9
Interessant 23
Niet interessant 24
Helemaal interessant 41
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: Deze kwestie begint een beetje langdradig te worden maar als er iets overin het nieuws verschijnt ben ik toch wel weer benieuwd naar het verloop ervan.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 9
Mee eens 41
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 28
Weet niet/geen antwoord 4