Minimum leeftijd verhogen berijden brom en snorfietsen
Minister Peijs wil de strijd aangaan tegen het hoge aantal verkeersdoden en gewonden door de minimumleeftijd voor het rijden op de brom en snorfietsen te verhogen naar achttien jaar. Hiermee zouden ruim vijftig levens gered kunnen worden en er honderden gewonden minder vallen.
Vindt u dit een goede maatregel?  
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 35
Weet niet/geen antwoord 3
Stelling: Brom en snorfietsers zijn niet alleen een gevaar op de weg voor zichzelf maar ook voor andere verkeersdeelnemers.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 45
Mee eens 32
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 3
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Als de leeftijdsgrens verhoogd wordt van zestien jaar naar achttien jaar gaan er minder snor en bromfietsers komen. Als mensen achttien jaar worden kiezen ze namelijk voor de auto of de motorfiets.  
Helemaal mee eens Allen
Mee eens 26
Mee oneens 55
Helemaal mee oneens 13
Weet niet/geen antwoord 1
Weet niet/geen antwoord 5
Hebt u wel eens te maken gehad met gevaarlijk rijgedrag van brom of snorfietsers?  
in procenten van Allen
Ja  87
Nee  12
Weet niet/geen antwoord 1