Nederlander asocialer dan gemiddelde Europeaan
Dat Nederlanders eigenheimers zijn was ons allemaal bekend. Maar de gemiddelde Nederlander is asociaal asocialer zelfs dan de gemiddelde Europeaan. Dit blijkt uit onderzoek van het tijdschrift Readers Digest onder 4000 Europeanen in negentien landen. Nederlanders dringen voor in de rij bij een bushalte tijdens een regenbui ze stelen zonder wroeging van hun werkgever en gebruiken met z’n allen zonder blikken of blozen illegale software.  Volgens het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn is de publieke moraal verdwenen als gevolgvan de individualisering. Dat we een lage moraal hebben als het gaat om geld en bezittingen zou komen door onze koopmansgeest.
Verbaasd het u dat de Nederlander asocialer uit het onderzoek is gekomen dan de gemiddelde Europeaan?  
in procenten van Allen
Ja ik dit verbaasd me  32
Nee ik ben niet verbaasd  64
Weet niet/geen antwoord 4
Veel van de dilemma’s waar de ondervraagden van het onderzoek mee geconfronteerd werden gingen over geld. Denkt u dat dit de oorzaak is voor de Nederlandse score in het onderzoek?
 
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 32
Weet niet/geen antwoord 19
Hebt u wel eens teveel geld terug gekregen zonder dat iemand daar weet van had?  
in procenten van Allen
Ja [vraag 5] 54
Nee [vraag 6] 44
Weet niet/geen antwoord 2
Wat hebt u met het teveel terugbetaalde bedrag gedaan?  
in procenten van Allen
Ik heb het terug gegeven 50
Ik heb het gehouden 48
Weet niet/geen antwoord 2
Wat zou u doen als u teveel geld terugbetaald zou krijgen zonder dat iemand daar weet van had?  
in procenten van Allen
Ik zou het teruggegeven 76
Ik zou het houden 14
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat de grootte van het bedrag er toe doet om er voor te beslissen teveel terug betaald geld te houden of terug te geven?   
in procenten van Allen
Ja er is een grens [vraag 8] 67
Nee wat niet weet wat niet deert 16
Weet niet/geen antwoord 17
Waar ligt deze grens voor u?   
in procenten van Allen
Tussen 0 euro en 5 euro  40
Tussen 5 euro en 10 euro  19
Tussen 10 euro en 15 euro  5
Tussen 15 euro en 25 euro  4
Bedragen hoger dan 25 euro  20
Weet niet/geen antwoord   11