Betalen boetes door publieke personen
Minister Donner keurt het sterk af als een publiek persoon keer op keer een boete wil betalen die burgers van een rechter krijgen opgelegd. De minister doelt op LPF Kamerlid Eerdmans die een eventuele boete wil voldoen van twee Albert Heyn-medewerkers die mogelijk opnieuw te veel geweld hebben gebruikt bijhet aanhouden van dief. Er wordt gezegd dat het betalen van boetes door publieke personen een vorm van uitlokking wordt.
Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 15
Mee eens 28
Mee oneens 35
Helemaal mee oneens 18
Weet niet/geen antwoord 3
Er worden voorstellen gedaan om ‘gepast’ geweld te mogen gebruiken bij het aanhouden van winkeldieven of geweld alleen te mogen gebruiken in bepaalde situaties. Is geweld door burgers en winkeleigenaren voor het aanhouden van dieven wel de goede oplossing voor het probleem?  
in procenten van Allen
Ja maar alleen volgens goed gemaakte afspraken 30
Ja maar alleen als er duidelijk sprake is van een agressieve winkeldiefstal  14
Ja maar alleen volgens goed gemaakte afspraken en als er duidelijk sprake isvan een agressieve winkeldiefstal  40
Nee er mag in geen geval gebruikt gemaakt worden van geweld 14
Weet niet/geen antwoord 2