Positieve discriminatie op universiteit in Amerika
Amerikaanse universiteiten mogen positieve discriminatie gebruiken voor een diverse studentenpopulatie maar slechts op beperkte schaal. Dat besloot het Hooggerechtshof maandag in een langverwachte politiek gevoelige uitspraak. Men baseerde zich op de grondwet waarin staat dat 'het nauw geformuleerde gebruik van ras in toelatingsbesluiten niet verbiedt'.
Kunt u zich vinden in het besluit het ras van mensen mee te wegen als een van de factoren in de strenge selectie om tot een raciaal evenwicht te komen?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 64
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u positieve discriminatie of in andere woorden de bevooroordeling van minderheden een goede manier om tot een evenwichtige verdeling te komen?  
in procenten van Allen
Ja 24
Nee 70
Weet niet/geen antwoord 6
Kunt u zich voorstellen dat er in Nederland positieve discriminatie aangewend wordt om tot een diverse studentenpopulatie te komen?  
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 69
Weet niet/geen antwoord 5
Heeft u zelf wel eens te maken gehad met positieve discriminatie?  
in procenten van Allen
Ja 25
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 8