Inhaalverbod truckers
Truckers lappen het inhaalverbod voor vrachtwagens tot groeiende ergernis van andere weggebruikers steeds vaker aan hun laars. De verkeersdienst van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) die wordt bestookt met e-mails en telefoontjes van klagende automobilisten is zeer verontrust over deze ontwikkeling.
Ergert u zich wel eens aan vrachtwagens op de weg?  
in procenten van Allen
Ja 86
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 4
Momenteel geldt voor vrachtwagens op een aantal plaatsen en op bepaalde tijden (gedurende de spits) een inhaalverbod. Vindt u dat er een landelijk inhaalverbod moet komen voor vrachtwagens?  
in procenten van Allen
Ja 68
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat er niet alleen in de spits maar ook daarbuiten een inhaalverbod moet komen?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 41
Weet niet/geen antwoord 5
Waar ergert u zich aan op de snelweg? (drie antwoordmogelijkheden)  
in procenten van Allen
Bestuurders die bumperkleven 63
Bestuurders die onnodig lang op de linker baanhelft blijven rijden 53
Inhalende vrachtwagens 44
Bestuurders die rechts inhalen 33
Bestuurders die te langzaam rijden 26
Bestuurders die te laat ‘ritsen’ 21
Bestuurders die geen richting aangeven 19
Bestuurders die te hard rijden 17
Bestuurders die te langzaam inhalen 16
Ik erger me nooit aan andere weggebruikers 0
weet niet/geen antwoord 1