Spitsheffing
De files worden alleen korter als het kabinet een kilometerheffing en een spitsheffing invoert. Verbreding van wegen is niet genoeg. Dat blijkt uit analyses van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) het belangrijkste interne adviesorgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Vindt u dat er een kilometerheffing moet komen?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 5
En vindt u dat er een spitsheffing moet komen?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 4