Levende donoren
Het afstaan van organen door levende donoren kan de ellenlange wachtlijsten voor transplantaties verkorten. Het moet daarom voor levende Nederlanders mogelijk worden een deel van hun lever te doneren ook al kleven daar risico's aan. Dat schrijft de Gezondheidsraad.
Vindt u het acceptabel dat het doneren van organen door levende mensen mogelijk wordt zolang daar nog risico’s aan verbonden zijn?  
in procenten van Allen
Ja als daar andere levens mee gered kunnen worden wel 51
Nee dat vind ik niet acceptabel 37
Weet niet/geen antwoord 12
Bent u bereid om eventueel een donororgaan af te staan (of een deel daarvan) zolang u nog leeft?  
in procenten van Allen
Ja maar alleen als ik daar naaste familie (partner of kinderen) mee kan redden 33
Ja maar alleen als ik daar familie of vrienden mee kan redden 28
Ja als ik daar maar iemand mee kan redden 6
Nee daartoe ben ik niet bereid zolang er een risico voor eigen leven is 19
Nee ook als er geen sprake van een risico is ben ik daartoe niet bereid 11
Weet niet/geen antwoord 3
Bent u in het bezit van een donor codicil?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 49
Weet niet/geen antwoord 1