Tekort aan politieagenten
Er komt een groot tekort aan politieagenten in ons land. Dit jaar sturen de korpsen door geldgebrek slechts 1200 aspirant-agenten naar de opleiding terwijl circa 2500 politiemensen stoppen met hun baan. Dit is onder andere het gevolg van bezuinigingen. Ook het nieuwe kabinet heeft minder geld beschikbaar voor de opleidingen. 
Vreest u dat dit tekort ten koste gaat van de veiligheid op straat?  
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 14
Weet niet/geen antwoord 2
Vreest u dat dit tekort agenten de criminaliteit in ons land in de hand werkt?  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 18
Weet niet/geen antwoord 3