Sportovertreding voor de rechter
Een amateurvoetballer is in Utrecht door de politierechter veroordeeld tot tachtig uur dienstverlening vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een tegenstander. De man veroorzaakte met een sliding een dubbele beenbreuk bij een tegenspeler.
Vindt u het terecht dat de overtreding door de politierechter is afgehandeld?  
in procenten van Allen
Ja dat vind ik terecht 55
Nee dat is een zaak voor de tuchtcommissie van de KNVB 36
Weet niet/geen antwoord 9
Net als bij heel veel andere sporten zijn aan voetbal ook risico’s verbonden. Voetballers aanvaarden de kans op lichamelijk letsel. Vindt u dat het oplopen van deze zware blessure ook tot de risico’s van het spel behoort?  
in procenten van Allen
Ja elke blessure behoort daartoe dus ook deze  48
Nee dit soort blessures behoren daartoe niet meer 49
Weet niet/geen antwoord 3
In hoeverre vindt u de overtreding die is begaan vergelijkbaar met zware mishandeling?  
in procenten van Allen
Goed vergelijkbaar 36
Minder goed vergelijkbaar 35
Niet vergelijkbaar 21
Weet niet/geen antwoord 8
Vindt u het een goede zaak dat de afhandeling van zware sportovertredingen wordt overgedragen aan de politierechter?  
in procenten van Allen
Ja maar alleen als er sprake is van zwaar lichamelijk letsel  52
Ja ook als er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel 17
Nee de rechter moet hier ten alle tijde buiten gelaten worden 23
Weet niet/geen antwoord 8
Stelling: Voetballers moeten niet zo zeuren. Als je in het veld staat gelden er andere regels dan langs de lijn.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 9
Mee eens 17
Mee oneens 41
Helemaal mee oneens 23
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u het een slechte ontwikkeling voor het amateurvoetbal dat een speler voor de politierechter moet verschijnen voor iets dat zich tijdens een wedstrijd heeft voorgedaan?  
in procenten van Allen
Ja dat vind ik een slechte ontwikkeling 47
Nee dat vind ik geen slechte ontwikkeling 48
Weet niet/geen antwoord   5
Bent u wel eens door toedoen van een ander geblesseerd geraakt?  
in procenten van Allen
Ja zwaar geblesseerd 8
Ja licht geblesseerd  39
Nee nog nooit 51
Weet niet/geen antwoord 2