Samenspel in de file
Automobilisten krijgen vandaag bij benzinestations langs snelwegen folders in de handen gedrukt door leden van de Motorrijders Actie Groep (MAG). In de folder Samenspel in de file staat hoe motorrijders en automobilisten zich moeten gedragen in een file.
Staat u wel eens in de file?  
in procenten van Allen
Ja vaak 7
Ja regelmatig 21
Ja soms 59
Nee nooit 12
Nee ik rij nooit (mee) in een auto/op een motor 1
Weet niet/geen antwoord  0
Stoort u zich wel eens aan motorrijders als u in de file staat?  
in procenten van Allen
Ja  29
Nee 71
Weet niet/geen antwoord 0
Bent u bekend met regels voor motorrijders met betrekking tot rijden in de file?  
in procenten van Allen
Ja daar ben ik bekend mee 48
Nee ik wist niet dat daar speciale regels voor bestaan 50
Weet niet/geen antwoord 2
Een van de regels is dat motorrijders langzaam door een file heen mogen rijden zolang het overige autoverkeer niet harder dan 40 km/uur rijdt. Wist u dit?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 48
Weet niet/geen antwoord 0
En vindt u het een goede regel dat motorrijders door een file heen mogen rijden?  
in procenten van Allen
Ja want dat komt de verkeersveiligheid van de motorrijder ten goede 30
Ja want dat komt de verkeersveiligheid van alle weggebruikers ten goede 31
Nee want dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede 26
Weet niet/geen antwoord 14
Vindt u dat motorrijders tijdens een file ook gebruik mogen maken van de vluchtstrook of de berm?  
in procenten van Allen
Ja maar alleen van de vluchtstrook 20
Ja maar alleen van de berm 4
Nee geen van beide 74
Weet niet/geen antwoord 2