Meer woningen in Nederland
Nederland telt steeds meer woningen kantoren en andere bouwwerken. In 2000 was 9 5 procent van het grondoppervlak bebouwd. Dat was in 1996 nog 9 procent aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Vindt u dat Nederland volgebouwd is?  
in procenten van Allen
Ja Nederland is te vol gebouwd 51
Nee Nederland is niet te vol gebouwd 45
Weet niet/geen antwoord 5