Vrijdag de dertiende
Vandaag is het vrijdag de dertiende; volgens de overlevering een ongeluksdag.
In hoeverre speelt bijgeloof een rol in uw dagelijkse leven?  
in procenten van Allen
Veel 1
Een beetje 29
Helemaal niet 69
Gelooft u dat vrijdag de dertiende een ongeluksdag is?  
in procenten van Allen
Ja 4
Nee 93
Weet niet/geen antwoord 4
Bent u op deze dag extra voorzichtig?  
in procenten van Allen
Ja 2
Nee, niet voorzichtiger dan normaal 98
Weet niet/geen antwoord 1
Zijn er dingen die u op deze dag liever niet doet omdat het vrijdag de dertiende is?  
in procenten van Allen
Vliegen 3
Autorijden  
Straat op gaan  
Naar werk gaan  
Op vakantie gaan 2
Belangrijke beslissingen nemen 1
Zakelijke transacties doen  
Grote aankopen doen  
Afspraken maken  
Medische behandeling ondergaan 3
Sporten  
Trouwen 6
Nee, ik laat mij hierdoor niet be´nvloeden 89
Weet niet/geen antwoord 2
Is u wel eens iets vervelends overkomen op vrijdag de dertiende?  
in procenten van Allen
Ja 14
Nee, nog nooit 65
Weet niet/geen antwoord 21
Gelooft u dat een spiegel breken zeven jaar ongeluk betekent  
in procenten van Allen
Wel 4
Niet 96
Gelooft u dat een klavertjevier geluk brengt  
in procenten van Allen
Wel 27
Niet 73
Gelooft u dat een zwarte kat die je pad kruist ongeluk brengt  
in procenten van Allen
Wel 7
Niet 93
Gelooft u in het ongeluksgetal dertien  
in procenten van Allen
Wel 6
Niet 94
Gelooft u dat een konijnenpootje geluk brengt  
in procenten van Allen
Wel 4
Niet 96
Stelling: Ik loop liever niet onder een ladder door  
in procenten van Allen
Eens 40
Oneens 60
Stelling: Ik doe liever geen paraplu in huis open  
in procenten van Allen
Eens 13
Oneens 87
Stelling: Ik klop wel eens af op (ongelakt) hout  
in procenten van Allen
Eens 56
Oneens 44