Referendum EU grondwet
Een Kamermeerderheid overweegt een raadplegend referendum te houden over de Europese grondwet die momenteel in de maak is. Dit is tegen de zin van het kabinet-Balkenende. Balkenende vroeg zich af of de Europese grondwet diede machtsverhoudingen regelt in de Europese Unie na toetreding van tien nieuwe lidstaten 'zich wel leent voor een simpel ja of nee'. Volgens sommigen moet het referendum ervoor zorgen dat het publieke debat de betrokkenheid vande burger en de legitimiteit van de besluiten worden vergroot. 
Bent u voor of tegen een raadplegend referendum over de Europese grondwet?  
in procenten van Allen
Voor 63
Tegen  22
Weet niet/geen antwoord 15
In hoeverre voelt u zich momenteel betrokken bij de totstandkoming van de Europese grondwet?  
in procenten van Allen
Heel betrokken 3
Betrokken 7
Een beetje betrokken 17
Niet zo betrokken 27
Helemaal niet betrokken 42
Weet niet/geen antwoord 3
Als er straks een referendum komt stemt u dan voor of tegen een Europese grondwet?  
in procenten van Allen
Voor een Europese grondwet 22
Tegen een Europese grondwet 12
Dat zou ik nu nog niet durven zeggen daarvoor moet ik beter geïnformeerd zijn 63
Weet niet/geen antwoord 2