Leidraad kleding op scholen
Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft de 'Leidraad kleding op scholen' opgesteld. Hierin staat vermeld hoe scholen met hun kledingvoorschriften om moeten gaan. Het is voor het eerst dat de minister van Onderwijs kledingregels uitwerkt die scholen kunnen gebruiken. 
Vindt u dat de overheid zich moet bemoeien met de kledingvoorschriften van scholen?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 44
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat een school mag bepalen hoe een leerling gekleed gaat?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 28
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u dat het verbieden van (bepaalde) kledingstukken indruist tegen het recht op vrije meningsuiting?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 77
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u dat een openbare school het dragen van hoofddoekjes keppeltjes en tulbanden mag verbieden?  
in procenten van Allen
Ja 59
Nee dat is in strijd met de vrijheid van godsdienst 36
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat in het bijzonder onderwijs (Katholieke en protestants-christelijke scholen) zulke  kledingstukken buiten de deur gehouden mogen worden?  
in procenten van Allen
Ja want dat past niet bij godsdienstige grondslag van deze scholen 61
Nee 31
Weet niet/geen antwoord 8
Vindt u dat een school het dragen van sluiers mag verbieden?  
in procenten van Allen
Ja 87
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat een school kledingstukken mag verbieden die in verband worden gebracht met extremistische politieke opvattingen?  
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 12
Weet niet/geen mening  4
Welke kledingstukken/accessoires mag een school wat u betreft verbieden (u kunt meerdere antwoorden aanvinken)?  
in procenten van Allen
Naveltruitjes 32
Piercings 16
Baseball-caps 36
Bomberjacks 26
Londsdale truien 13
Hoofddoekjes 51
Tulbanden 50
Keppeltjes 41
Sluiers 85
Andere kledingstukken nl. 11
Geen enkel kledingstuk 7
weet niet/geen antwoord 3
Sommigen pleiten voor (her)introductie van het schooluniform. Daarmee wordt in een keer een einde gemaakt aan het probleem rondom kledingvoorschriften op school zo stelt men. Vindt u het invoeren van schooluniformen een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja daar sta ik achter 25
Nee daar sta ik niet achter 71
Weet niet/geen antwoord 5