Vrije dagen
2e pinksterdag is net als met 2e paasdag, 2e kerstdag en Hemelvaartsdag een feestdag en daarom voor vrijwel iedereen een (verplichte) vrije dag. Althans, alleen in Nederland. In de ons omringende landen moet iedereen op deze dagen gewoon werken. We willen weten hoe Nederlanders tegen deze dagen aankijken
In hoeverre hecht u waarde aan deze vrije dagen?  
in procenten van Allen
Veel extra waarde. Deze dagen hebben voor mij godsdienstige betekenis 14
Extra Waarde. Dit zijn voor mij traditionele vrije dagen 33
Geen extra waarde. Dit zijn voor mij gewoon wat lekker dagen vrij 52
Weet niet/geen antwoord 1
Als u één van deze vrije dagen moet inleveren voor een gewone werkdag. Welke vrije dag zou dat dan zijn?  
in procenten van Allen
2e Kerstdag 3
2e Paasdag 9
Hemelvaartsdag 32
2e Pinksterdag 34
Weet niet/geen antwoord 22
Sommigen willen dat deze vaste vrije dagen veranderd worden in vrij opneembare dagen. Iedereen mag dan zelf beslissen wanneer deze vrije dagen opgenomen worden. Men is dan niet meer verplicht vrij op vooraf vastgestelde data. Als u mag kiezen, waar gaat dan uw voorkeur naar uit?   
in procenten van Allen
De bestaande vrije feestdagen  65
Vrij opneembare dagen 31
Weet niet/geen antwoord 4
Als iedereen zelf mag bepalen wanneer de vrije dagen worden opgenomen. Hoe zou u dan met deze vrije dagen omgaan?  
in procenten van Allen
Gebruiken voor de Christelijke feestdagen (huidige situatie) 27
Opsparen voor mijn vakantie(s) 8
Gebruiken voor lange weekenden 33
Gebruiken op willekeurige dagen (bij mooi weer bijvoorbeeld) 26
Opdelen in halve vrije dagen  1
Weet niet/geen antwoord 5