Betuwelijn
Vandaag zijn er weer krantenpublicaties geweest over kostenoverschrij- dingen van de Betuwelijn in 1998 die niet aan de Kamer gemeld zouden zijn. Er is een meerderheid van Nederlanders voor het houden van een parlementaire enquête. De kans is echter groot dat de Tweede Kamer niet besluit om een parlementaire enquête uit te voeren. Er zijn mensen die voorstellen dat er een Burger Enquête moet komen. Dat is als het ware een parlementaire enquête, maar niet door de politiek zelf georganiseerd, maar vanuit buiten de politiek. Wel moeten dan politici onder ede gehoord kunnen worden.
Hoeveel geld denkt u dat de Betuwelijn in totaal zal gaan kosten?  
in procenten van Allen
minder dan 2 miljard euro 0
2 tot 4 miljard 13
5 tot 7 miljard 28
8 miljard euro 17
weet niet/geen mening 42
Welke partij of partijen zijn volgens u de grootste pleitbezorgers geweest voor de Betuwelijn?  
in procenten van Allen
CDA 8
VVD 31
PvdA 18
D66 2
LPF 0
alle partijen 7
weet niet/geen mening 35
De Betuwelijn gaat inmiddels 4 keer zoveel kosten als oorspronkelijk werd gezegd. En er werd onlangs door de overheid gesteld dat in de toekomst jaarlijks tot 25 miljoen euro moet worden bijgepast. Wat vindt u wat er moet gebeuren?  
in procenten van Allen
Betuwelijn afbouwen en in gebruik nemen, er is namelijk al heel veel uitgegeven 71
Betuwelijn afbouwen, maar niet in gebruik nemen, dat scheelt geld 2
Direct stoppen met de Betuwelijn, hoewel al meer dan 80% van het geld uitgegeven is 18
Weet niet/Geen mening 9
Men voert discussies of er een parlementair onderzoek gehouden moet worden. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Er moet een parlementaire enquête komen (men wordt verhoord onder ede) 53
Er moet een parlementaire onderzoek komen (men wordt niet onder ede verhoord) 11
Er hoeft geen parlementaire onderzoek of enquête te komen 25
weet niet/geen mening 11
Bent u voor het houden van een dergelijke Burger Enquête over de Betuwelijn?  
in procenten van Allen
Ja 52
Nee 36
Weet niet/geen mening 12