Opvoeding kinderen
Ouders hebben alle vertrouwen in hun eigen opvoeding, maar vinden vaak dat de buren de zaak laten verslonzen en hun kinderen niet leren ´hoe het hoort’. Dat blijkt onder andere uit een onderzoek naar de door opvoeders gehanteerde normen en waarden.
Twijfelt u wel eens aan de opvoeding van kinderen om u heen?  
in procenten van Allen
Ja 92
Nee 6
Weet niet/geen antwoord 2
Ergert u zich wel eens aan de manier waarop ouders in specifieke situaties omgaan met de opvoeding van hun kind(eren)?  
in procenten van Allen
Ja, en vaak ook 33
Ja, maar soms 63
Nee, nooit 3
Weet niet/geen antwoord 1
Heeft u, ten aanzien van de opvoeding van andere kinderen, wel eens gedacht ‘Dat had ik toch echt beter gedaan’?  
in procenten van Allen
Ja, dat heb ik zo vaak 19
Ja, dat heb ik wel eens 70
Nee, dat heb ik nog nooit gehad 7
Weet niet/geen antwoord 4
Wat vindt u belangrijk in de opvoeding van kinderen?  
in procenten van Allen
Respect 80
Niet liegen/belofte verbreken 49
Fatsoen 48
Niet stelen 40
Zelfbewustzijn 34
Eigen mening 27
Niet vloeken 8
Weet niet/geen antwoord 1
Hieronder staan een aantal zaken waar men zich aan zou kunnen ergeren bij andere kinderen. Waar ergert u zich het meest aan bij (het gedrag van) andere kinderen?  
in procenten van Allen
Onbeleefd gedrag 44
Andere mensen lastigvallen 14
Onnodig huilen/drammen 13
Lawaai maken/schreeuwen 10
Aandacht opeisen 8
Zeuren 5
Ruzie maken 3
Uiterlijk 1
Ik erger me nooit aan (het gedrag van) andere kinderen 1
weet niet/geen antwoord 1