Garantiefonds
Een garantiefonds in het betaald voetbal moet een einde maken aan de voortdurende smeekbedes van profclubs om financiele steun bij de gemeentes. Alle clubs in het betaald voetbal moeten bijdragen aan dit garantiefonds. Ook gemeenten kunnen een storting in de kas van het fonds doen. Dat vindt VVD-Kamerlid Rijpstra.
Vindt u dit een goed plan?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 35
weet niet/geen antwoord 11
Moeten gemeenten bijdragen aan dit garantiefonds?  
in procenten van Allen
Ja, gemeenten moeten ook een bijdrage leveren 21
Nee, alleen de profclubs moeten hier aan bijdragen 69
Weet niet/geen antwoord 10
Vindt u dat profclubs zelf voor hun financiele zaken moeten zorgen?  
in procenten van Allen
Ja, profclubs moeten de eigen broek ophouden 86
Nee, profclubs moeten ook kunnen rekenen op hulp van buitenaf 12
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u dat profclubs die hun zaakjes goed op orde hebben (indirect) financiele hulp moeten bieden aan clubs die hun financiele huishouden niet op orde hebben?  
in procenten van Allen
Ja 19
Nee 66
Weet niet/geen antwoord 15
Stel dat het garantiefonds er komt. Vindt u dan dat alle profclubs evenredig veel geld moeten bijdragen aan dit garantiefonds?  
in procenten van Allen
Ja, alle clubs moeten evenveel bijdragen 25
Nee, grote clubs moeten meer bijdragen dan kleine clubs 63
Weet niet/geen antwoord 13
Stelling: Profclubs van wie de financiele situatie twijfelachtig is, moeten een grotere bijdrage leveren aan het garantiefonds dan clubs die hun financien op orde hebben  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 11
Mee eens 23
Mee oneens 37
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 22