Europese grondwet
In Brussel wordt momenteel druk gewerkt aan een nieuwe Europese grondwet. Deze moet volgend jaar klaar zijn. De nieuwe grondwet moet volgens sommigen vooral beperkingen opleggen aan de macht van 'Brussel'. De lidstaten staan centraal, want die hebben wel een democratische legitimiteit. Anderen stellen daarentegen dat de lidstaten niet moeten schromen een deel van hun autonomie aan Brussel af te staan.
Bent u hiervan op de hoogte?  
in procenten van Allen
Ja 32
Nee 66
Weet niet/geen antwoord 1
In hoeverre houdt dit de vorming van een nieuwe Europese grondwet u bezig?  
in procenten van Allen
Heel erg 7
Gewoon 25
Weinig 43
Helemaal niet 23
Weet niet/geen antwoord 2
Weet u eigenlijk wat deze Europese grondwet precies inhoudt?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 81
Weet niet/geen antwoord 2
Welk standpunt deelt u?  
in procenten van Allen
Beperking van de macht van Brussel 58
Autonomie deels afstaan aan Brussel 26
Weet niet/geen antwoord 16
Het voorstel voor een permanente voorzitter van de EU is ook onderwerp van discussie. De kleine lidstaten verzetten zich hiertegen omdat gevreesd wordt voor verlies aan invloed. Voorstanders van een vast voorzitterschap zien echter als voordeel een efficiŽnter en slagkrachtiger optreden. Bent u voor of tegen een permanente voorzitter?  
in procenten van Allen
Voor een permanente voorzitter 33
Tegen een permanente voorzitter 54
Weet niet/geen antwoord 13
Vindt u dat de grote lidstaten (Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Duitsland, Spanje) meer macht moeten hebben dan de kleine lidstaten of dat de kleinere staten onevenredig veel macht moeten krijgen?  
in procenten van Allen
Grote lidstaten meer macht 19
Kleine staten onevenredig veel macht 64
Weet niet/geen antwoord 17