Salaris ministers
Oud-minister de Boer vindt dat de huidige salarisstructuur van bewindslieden op de schop moet om te garanderen dat de beste kandidaten in de regering komen. De salarissen moeten minstens worden verdubbeld. Bij de recente formatie zijn volgens De Boer kandidaten voor regeringsposten afgevallen, omdat zij het zich financieel niet konden veroorloven om terug te vallen naar een jaarsalaris van ongeveer 120.000 euro. Daarnaast vindt hij dat het salaris van bewindslieden niet aansluit bij de mate van verantwoordelijkheid van zo'n functie. Ook het beslag op het privé-leven die dergelijke functies met zich mee brengen moet in de beloning tot uitdrukking komen
Wat vindt u van dit standpunt?  
in procenten van Allen
Daar sta ik achter 26
Daar sta ik niet achter 68
Weet niet/geen antwoord 6
Vindt u dat de hoge mate van verantwoordelijkheid een hoger salaris rechtvaardigt?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 41
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat het beslag op het privé-leven een hoger salaris rechtvaardigt?  
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 2
Wat vindt u van een verdubbeling van het salaris?  
in procenten van Allen
Dat is veel te veel 77
Dat is een juiste verhoging 14
Dat is te weinig. Het salaris mag wel nog wat hoger 3
Weet niet/geen antwoord 6
Het betreden van een ministerspost moet gebeuren vanuit idealisme. Het salaris mag niet de drijfveer zijn om als minister aan te treden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 50
Mee eens 33
Neutraal 9
Mee oneens 8
Helemaal mee oneens 1
Het huidige salaris van ministers is een drempel voor diegenen die voornamelijk vanuit financieel oogpunt en niet vanuit idealistisch oogpunt het ministerschap willen betreden  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 24
Mee eens 37
Neutraal 20
Mee oneens 14
Helemaal mee oneens 5
Door het salaris te verhogen wordt gegarandeerd dat de beste kandidaten in de regering komen. Goede kandidaten kosten nu eenmaal geld  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 18
Neutraal 10
Mee oneens 37
Helemaal mee oneens 27
Bij een geschikt bevonden kandidaatschap mag het salaris geen reden zijn om het kandidaatschap af te laten ketsen  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 20
Mee eens 27
Neutraal 22
Mee oneens 24
Helemaal mee oneens 6
Vindt u met de huidige discussie rondom de salarissen en bonussen van top functionarissen in het bedrijfsleven een verhoging van de salarissen van ministers geoorloofd?  
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 63
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat bewindslieden op hun salaris gekort moeten worden wanneer zij niet goed functioneren of wangedrag vertonen?  
in procenten van Allen
Ja, maar alleen wanneer zij wangedrag vertonen 17
Ja, alleen wanneer zij niet goed functioneren 6
Ja, in beide gevallen 35
Nee, daar ben ik tegen. Daar zijn andere middelen voor 41
Weet niet/geen antwoord 1